Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/bti/public_html/012.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Jakie są koszty zatrudnienia pracownika? 2018

Ile kosztuje miesięcznie pracodawcę pracownik zatrudniony na umowę?

legalne zatrudnienieDla pracodawcy koszt zatrudnienia pracownika jest dużo wyższy niż kwota, która ostatecznie przekazywana jest pracownikowi w dniu wypłaty. Na umowie o pracę znajduje się kwota brutto, która pomniejszona o składniki odprowadzane przez pracodawcę do różnych instytucji stanowi kwotę netto wynagrodzenia. Ale co to za składniki?

Otóż podmiot zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę zobowiązany jest do odprowadzania między innymi składek emerytalnych, rentowych i chorobowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, składki do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz składek do Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest do przekazywania Urzędowi Skarbowego zaliczek na poczet podatku dochodowego. Składki te stanowią pokaźny udział w kwocie wynagrodzenia. Przykładowo dla wynagrodzenia w kwocie 1500 brutto pracodawca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych musi odprowadzić dodatkowo 268,90 zł a do Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 38,25 zł, co w sumie daje pracodawcy koszt zatrudnienia na poziomie 1 807,20 zł. Z drugiej strony po odliczeniu wszystkich składek i zaliczek na podatek dochodowy do pracownika trafia jedynie 1 111,86 zł.
W związku z powyższym trudno dziwić się pracodawcom, którzy chcąc ograniczyć swoje koszty, zamiast podpisywać umowy o pracę poszukują osób, które będą pracować na umowę zlecenie bądź też na umowę o dzieło. W ten sposób koszty utrzymania pracownika radykalnie maleją – zleceniobiorca dostaje bowiem kwotę brutto pomniejszoną jedynie o odprowadzone przez zleceniodawcę zaliczki podatku dochodowego. Co traci pracownik w stosunku do umowy o pracę? Przede wszystkim ubezpieczenie zdrowotne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a także brak odprowadzania składek na przyszłą emeryturę. W ramach takiej umowy nie obowiązują także zapisy Kodeksu Pracy, lecz Kodeksu Cywilnego.

Nowym rozwiązaniem na rynku pracy sąagencje pracy tymczasowej, oferujące wynajem pracowników tymczasowych. Katalog branż jest szeroki, a pracownik tymczasowy nie odbiega w zasadzie niczym od typowego pracownika zatrudnionego w firmie. Pracodawca otrzymuje z agencji pracy “gotowego” do pracy pracownika. Wszelkie koszty zatrudnienia tej osoby ponosi agencja, z którą dana firma podpisuje umowę leasingu pracowniczego. Stosunkowo nowym rozwiązaniem na rynku jest też wynajem pracowników na godziny. Osoby tak pracujące mogą współpracować z agencją pracy lub być tzw. “wolnymi strzelcami”. Korzyści z podjęcia współpracy z takimi osobami są takie, iż są to specjaliści w danej dziedzinie i płaci się im za faktycznie wykonaną pracę.

Kto na tym traci, a kto zyskuje – trudno stwierdzić, zależy to bowiem od konkretnej umowy i od tego co jest istotne dla stron umowy.

Udostępnij na: