Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/bti/public_html/012.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Nietypowe dowody księgowe 2018

Klasyfikacja dowodów księgowych

co można zaliczyć do dowodu księgowegoDowodem księgowym jest każdy dokument, stanowiący podstawę do wykonania odpowiedniego zapisu w firmowych księgach rachunkowych. Przykładem dowodu księgowego może być doskonale znana wszystkim faktura VAT.

Rodzaje dowodów księgowych szczegółowo określa ustawa o rachunkowości. Dokument podaje również najważniejsze informacje i dane, które taki dowód musi zawierać, czyli między innymi pełny opis operacji gospodarczej wraz z jej dokładną wartością, datą wykonania/zrealizowania i czytelnym podpisem wystawcy. Dowody księgowe muszą być również rzetelne i bezbłędne, czyli całkowicie zgodne z faktycznym przebiegiem realizacji procesu gospodarczego.

Dowody księgowe są obok ksiąg rachunkowych czy bilansów zysków i strat jednymi z najważniejszych narzędzi rachunkowości. Dokumenty takie powinny być ewidencjonowane chronologicznie, systematycznie i skrupulatnie, celem trafnej i rzeczowej, aktualnej oceny stanu majątkowego przedsiębiorstwa. Dokumenty księgowe, poświadczające wysokość poniesionych kosztów oraz przychodów są więc pierwszym z ogniw systemu rachunkowości finansowej.

Ze względu na różnorodne kryteria podziału rozróżnić można następujące rodzaje dokumentów księgowych:
dowody wewnętrzne, które dotyczą operacji wewnątrz podmiotu gospodarczego
zewnętrzne własne oryginalnie przekazywane kontrahentom
zewnętrzne obce, czyli otrzymane od kontrahenta
zbiorcze, których celem jest dokonanie łącznego zapisu kilku dowodów
rozliczeniowe służą do ujęcia według nowych kryteriów dokonanych już wcześniej zapisów
zastępcze, które wystawia się do czasu uzyskania obcego dokumentu
korygujące poprzednie zapisy

Zebrane i wpisane do księgi rachunkowej dokumenty księgowe należy archiwizować przez co najmniej kilka lat. W przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej czas ten może wydłużać się, a niekiedy nawet dokumentacja powinna być przechowywana w przedsiębiorstwie “dożywotnio”.

Znajomość metod księgowania faktur okazuje się przydatną nie tylko w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Również do samodzielnego obliczenia podatku dochodowego czy przygotowania deklaracji PIT niezbędna może okazać się znajomość podstawowych zagadnień związanych z księgowością czy rachunkowością.

Udostępnij na: