Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/bti/public_html/012.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Wzór wezwania do zapłaty 2018

Jak napisać skuteczne wezwanie do zapłaty?

wezwanie do zapłatyUczciwość to cecha, która powinna charakteryzować każdego człowieka. Jest ona bardzo ważna nie tylko w relacjach międzyludzkich, ale również w biznesie. Wielkie przedsiębiorstwa i małe firmy szukają kontrahentów, którzy będą rzetelni i wywiążą się z ustalonych zobowiązań. Czasem niestety zdarza się tak, że robimy interesy z osobami, które nie zasługują na nasze zaufanie i nie spłacają zaciągniętych długów. W takim przypadku, zanim wystąpimy na drogę sądową, warto spróbować wezwać dłużnika do zapłaty.
Musimy mieć świadomość, że sądowe ściąganie należności może potrwać dość długo, a w tym czasie osoba, która winna jest pieniądze może wyzbyć się majątku. Poza tym jesteśmy narażeni na koszty sądowe. Dlatego właśnie lepiej spróbować odzyskać pieniądze najpierw poprzez przypomnienie dłużnikowi o jego zobowiązaniach, a następnie wystosowanie konkretnego wezwania do zapłaty, w którym znajdą się wszelkie niezbędne informacje, dotyczące przedmiotu sprawy.

Jak napisać wezwanie do zapłaty?
Wezwanie do zapłaty można napisać na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego – Ustawy z 17 listopada 1964 roku. Wprawdzie nie zobowiązuje ono dłużnika do natychmiastowego uregulowania należności, ale może podziałać jak „straszak”. W piśmie tego typu musimy w odpowiednim miejscu wpisać datę i miejsce, nasze dane osobowe oraz dane osobowe i adres dłużnika. Następnie należy określić kwotę, jaką kontrahent ma wpłacić i z czego ta konieczność wynika (np. umowa kupna). Bardzo ważne jest podanie konkretnego terminu zapłaty (takiego, który jest realny).
Mobilizacją dla dłużnika może być zapis o tym, że w przypadku braku dobrowolnego uregulowania długu, sprawa trafi do sądu. W przypadku braku uregulowania należności możemy wystąpić też o dopisanie kontrahenta na listę dłużników, a przez fakt iż obowiązuje ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej, dane dłużnika mogą być podane do powszechnej wiadomości. Pismo trzeba podpisać własnoręcznie, a następnie dostarczyć osobie, którą wzywamy do zapłaty. Najlepiej posłużyć się listem poleconym, gdyż posiadamy dowód jego nadania. Wezwanie można również dostarczyć dłużnikowi osobiście, jednak trzeba wtedy pamiętać, aby adresat potwierdził własnoręcznym podpisem odbiór pisma.

Należy mieć nadzieję, że taki sposób załatwienia sprawy będzie wystarczający, a wejście na drogę sądową nie będzie konieczne.

Udostępnij na: