Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/bti/public_html/012.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Kalkulator wynagrodzenia kiedy nie był przepracowany pełny miesiąc 2018

Obliczanie wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w połowie miesiąca

wyliczenie wynagrodzenia za niecały miesiącSposób obliczania pensji dla pracownika zatrudnionego w połowie miesiąca reguluje § 12 ust. 1 w związku z ust. 2 rozporządzenia MPiPS z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.). W tym przypadku w celu ustalenia wynagrodzenia stałą stawkę miesięczną dzieli się przez liczbę godzin na pracownika w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy. W ten sposób obliczoną kwotę odejmuje się od wynagrodzenie przysługującego za cały miesiąc.

Oczywiście, również w przypadku zatrudnienia osób w trakcie miesiąca podstawę obliczeń stanowi wynagrodzenie brutto, od którego odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczę na podatek dochodowy.

Jak obliczyć płacę dla pracownika zatrudnionego w połowie miesiąca?

Obliczenie wynagrodzenia brutto przy stałym wynagrodzeniu 3000 złotych za okres od 19 do 30 kwietnia

 • stałą miesięczną kwotę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania:
  3000 zł : 176 godz. = 17,05 zł
 • kwotę do przepracowania za jedną godzinę mnoży się przez liczbę godzin nieprzepracowanych:
  17,05 zł × (12 dni × 8 godz.) = 17,05 zł × 96 godz. = 1636,80 zł
 • od kwoty wynagrodzenia miesięcznego odejmuje się kwotę obliczoną w pkt 2:
  3000 zł – 1636,80 zł = 1363,20 zł

Obliczenie składek na ubezpieczenie społeczne

 • składka emerytalna:  1363,20 zł × 9,76% = 133,05 zł
 • składka rentowa: 1363,20 × 1,5% = 20,45 zł
 • składka chorobowa: 1363,20 zł × 2,45% = 33,40 zł

Obliczenie składki zdrowotnej

 • 1363,20 zł – 186,90 zł = 1176,30 zł
 • Pełna kwota do składki: 1176,30 zł × 9% = 105,87 zł
 • Składka odejmowana od podatku: 1176,30 zł × 7,75% = 91,16 zł

Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy

 • Podstawa zaliczki: 1363,20 zł – 186,90 zł – 111,25 zł (koszty uzyskania przychodu) = 1065,05 zł ≈ 1066 zł
 • Zaliczka na podatek: (1066 zł × 18%) – 46,33 zł (kwota wolna od podatku)– 91,16 zł = 54,39 zł ≈ 54 zł

Wynagrodzenie do wypłaty

 • 1363,20 zł – 186,90 zł – 105,87 zł – 54 zł = 1016,43 zł

Jak widać, obliczanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w połowie miesiąca wcale nie jest takie skomplikowane, jakby się mogło wydawać.

Udostępnij na: