Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/bti/public_html/012.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Dlaczego opłaca się kupić zadłużoną spółkę z historią? 2018

Jak sprzedać zadłużoną spółkę z o.o.?

kupno zadłużonej spółkiPostępowanie upadłościowe to jedyna droga w sytuacji kiedy przedsiębiorstwo, spółka czy też jednoosobowa firma stają się podmiotami niewypłacalnymi, a ściślej mówiąc niezdolnymi do wykonalności swoich zobowiązań. Wtedy to wniosek o upadłość na mocy prawa złożyć może sam zadłużony jak i którykolwiek z jego wierzycieli. Ma to na celu zabezpieczenie wierzytelności, które zostaną pokryte w ramach likwidacji majątku firmy. Jednak nie zawsze likwidacja jest koniecznością. Okazuje się, że lepszym, bo znacznie tańszym wyjściem może być sprzedaż na przykład zadłużonej spółki z o.o.

KIEDY KOSZTY LIKWIDACJI PRZEWYŻSZAJĄ WARTOŚĆ SPÓŁKI

Koszty ponoszone przez właściciela w ramach likwidacji bywają wysokie, zwłaszcza wtedy, gdy zostali ustanowieni odrębni likwidatorzy. Natomiast kupujący podmiot, przejmując go zapłaci określoną kwotę którą będzie można przekazać na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli. Wedle prawa za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada sama spółka, swoim majątkiem, nie majątkiem wspólników. Oznacza to, że nawet pod dokonaniu jej sprzedaży nadal będzie ona ponosić odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Tak naprawdę dokonuje się jedynie sprzedaży udziałów.

NOWY WŁAŚCICIEL, NOWE ŻYCIE

Natomiast w chwili przejęcia spółki zadłużonej przez inną spółkę, można mówić także o przejęciu zobowiązań przez spółkę przejmującą. Nowy zarząd spółki przejmuje zobowiązania od poprzedniego zarządu kiedy tamten zostanie odwołany, lecz sama transakcja sprzedaży spółki nie powoduje automatycznego przejęcia zadłużeń.

POZBYCIE SIĘ PROBLEMU STARYCH WŁAŚCICIELI I OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA NOWYCH WŁAŚCICIELI

Spółkę można sprzedać zanim pojawi się widmo upadłości. W sytuacji kiedy zaistnieją poważne argumenty, iż w najbliższym czasie spółka stanie się niewypłacalna, warto zastanowić się nad jej sprzedażą. W celu sprzedania udziałów należy udać się wraz z kupcem do notariusza, gdzie sporządza się umowę w formie aktu notarialnego.

Cena jaka zostanie w ramach umowy ustalona zależeć będzie od wartości rynkowej spółki, jej popularności na rynku i warunków stawianych przez kupującego. Jeśli cena jest zbyt niska, lepiej zastanowić się nad ogłoszeniem upadłości. Raz sprzedane udziały nie będą już przynosić korzyści a sprzedający straci możliwość decydowania a sprawach firmy. Sprzedaż części udziałów lub całości spółki może się okazać sporą szansą na odzyskanie równowagi finansowej.

Udostępnij na: