Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/bti/public_html/012.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Odpowiedzialność za błędy księgowe 2018

Czy księgowy odpowiada i płaci za pomyłki księgowe?

kto odpowiada za błędy w księgowościW pierwszej kolejności należy podkreślić to, że za błędy księgowe odpowiada kierownik jednostki, czyli osoba albo organ zarządzający spółką. Oczywiście, ta odpowiedzialność jest również rozciągnięta na osobę zajmującą się prowadzeniem ksiąg rachunkowych. A, więc w razie jakichkolwiek błędów księgowych karani są także główni księgowi oraz biuro rachunkowe zajmujące się rozliczaniem finansów przedsiębiorstwa.

Na uwagę zasługuje fakt, iż kierownik jednostki nie może być zwolniony z odpowiedzialności za pomyłki księgowe nawet w wypadku, kiedy prowadzenie ksiąg zlecił zewnętrznemu księgowemu czy biuru rachunkowemu. Dlatego że gdy w wyniku pomyłki księgowej biura rachunkowego powstanie zaległość podatkowa, odpowiada za nią spółka, która jest podatnikiem.

Należy podkreślić to, że nawet wtedy, gdy będzie się ona domagała odszkodowania od danego biura na drodze powództwa cywilnego, to i tak musi zapłacić cały podatek wraz z odsetkami, gdyż to ona jest podatnikiem, a nie dane biuro.

Poza tym, główny księgowy w razie jakichkolwiek pomyłek rachunkowych nie może uniknąć odpowiedzialności materialnej, ponieważ kary za nieprawidłowe wykonanie obowiązków są przewidziane też w kodeksie pracy. A, więc może być on ukarany sankcją pieniężną, nawet gdy nie podpisał zobowiązania do przyjęcia odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków związanych z rachunkowością u pracodawcy. Natomiast w wypadku, kiedy księgowy bierze na siebie odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych, to kierownictwo firmy nie może czuć się zwolnione z sankcji za pomyłki księgowego, gdyż ciąży na nim obowiązek nadzorowania pracy swoich pracowników.

Warto zaznaczyć to, iż jest główny księgowy jest zwolniony z odpowiedzialności za pomyłki księgowe, kiedy inny pracownik lub pracodawca miał swój udział w powstaniu szkody, np. działał on na wyraźne polecenie pracodawcy. Nie zapominamy o tym, iż kodeks skarbowy również przewiduje sankcje z powodu nieprowadzenia ksiąg mino takiego obowiązku lub wadliwego ich prowadzenia. Poza tym, kary pieniężne na nierzetelnych księgowych nakłada jeszcze rozporządzenie ministra finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Trzeba wyraźnie podkreślić, iż nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych może skutkować nie tylko karą grzywny, ale i pozbawienia wolności do lat 2, istnieje również możliwość poniesienia obu sankcji. Ponadto, podobna kara grozi za niesporządzenie sprawozdania finansowego lub przygotowanie go niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub uwzględnienie w nich nierzetelnych danych. W związku z powyższym prowadzeniem rachunkowości powinny zajmować się osoby do tego właściwie przygotowane, a efekty ich pracy w postaci, np. sprawozdań finansowych muszą być weryfikowane przed ich publikacją.

A, więc rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych to duża odpowiedzialność, która spoczywa nie tylko na głównym księgowym, ale i na kierowniku jednostki. Należy zaznaczyć to, że w razie pomyłek księgowych grożą im kary finansowe lub nawet pozbawienia wolności.

Udostępnij na: