Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/bti/public_html/012.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Aukcja i licytacja elektroniczna w praktyce krok po kroku 2018

Na czym polega licytacja elektroniczna przy zamówieniach publicznych?

zamówienia publiczne licytacja elektronicznaZamówienia publiczne są jednym z najważniejszych działów związanych z finansami publicznymi oraz z ich wydatkowaniem. Funkcjonowanie tego sektora określa przede wszystkim ustawa o zamówieniach publicznych. W tym akcie prawnym można odnaleźć również najważniejsze tryby udzielania zamówień, do których należą przetargi nieograniczone, przetargi ograniczone, aukcje internetowe oraz licytacje elektroniczne.

Przetargi i ogłoszenia zamieszczane są na różnych stronach internetowych związanych z zamówieniami publicznymi. Warto dodać, iż od momentu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, a więc od dnia 1 maja 2004 roku, polscy przedsiębiorcy mogą brać udział zarówno w przetargach organizowanych na terenie naszego kraju, jak i na terytorium Unii Europejskiej.

W tym celu pomocą może okazać się europejski biuletyn zamówień publicznych, w którym można znaleźć najważniejsze informacje z zakresu zamówień publicznych oraz planowanych przetargów. Chociaż przetargi wydają się być jednym z najpopularniejszych trybów udzielania zamówień oraz wyboru najbardziej korzystnej oferty, to jednak często można się zetknąć także z licytacją elektroniczną. To także jeden z trybów udzielania zamówienia publicznego.

Licytacja elektroniczna może być jednak stosowana tylko i wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Tryb ten mianowicie może być wykorzystywany wówczas, gdy wartość planowanego zamówienia jest znacznie niższa od kwoty, która została określona w przepisach prawnych dotyczących zamówień publicznych. Licytacja elektroniczna przeprowadzana jest w dwóch etapach. Pierwszy etap ma na celu kwalifikację wykonawców, którzy mogą składać wnioski o dopuszczenie do wzięcia udziału w planowanej licytacji. Drugi etap z kolei polega na przeprowadzeniu elektronicznej licytacji. Licytacja elektroniczna przeprowadzana jest za pomocą specjalnego formularza, który umieszczony jest na stronie.

Umożliwia on wprowadzanie najważniejszych danych, które są wpisywane przez poszczególnych wykonawców. W ten sposób wybierana jest najbardziej korzystna oferta. Cały proces przeprowadzany jest w oparciu o automatyczną klasyfikację. By wziąć udział w licytacji elektronicznej, nie jest konieczna znajomość Wspólnego Słownika Zamówień. Wspólny Słownik Zamówień może nam jednak pomóc w wyszukiwaniu najważniejszych informacji biznesowych w witrynach związanych z zamówieniami publicznymi.

Udostępnij na: